Thursday, February 20, 2014

Dari Paulo Coelho

Salah satu tulisan dalam buku "Kitab Suci Kesatria Cahaya"

*Setiap kesatria cahaya pernah merasa takut untuk terjun ke medan tempur.

Setiap kesatria cahaya pernah, di masa lalu, membohongi atau mengkhianati seseorang.

Setiap kesatria cahaya pernah melangkahkan kaki di jalan yang bukan jalannya.

Setiap kesatria cahaya pernah menderita karena alasan-alasan yang paling sepele.

Setiap kesatria cahaya pernah, setidaknya sekali, meyakini bahwa dirinya bukanlah kesatria cahaya.

Setiap kesatria cahaya pernah gagal dalam menunaikan kewajiban-kewajiban spiritualnya.

Setiap kesatria cahaya pernah berkata "ya" ketika dia menginginkan "tidak".

Setiap kesatria cahaya pernah menyakiti seseorang yang dia sayangi.

Itulah sebabnya dia disebut kesatria cahaya, sebab dia telah melalui semua itu namun tidak kehilangan harapan untuk menjadi lebih baik daripada dirinya yang sekarang.

No comments:

Post a Comment